Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Zawartość obszaru

Po usunięciu miejsca wszystkie wiadomości i udostępnione pliki również zostaną usunięte. Czas przechowywania treści oraz czas jej usunięcia zależy od polityki przestrzeni Twojej organizacji.

1

W przestrzeni przejdź do Więcej , Otwórz harmonogram . Usuń każdą osobę z listy uczestników, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń z obszaru.

2

Kliknij pozycję Informacje o obszarze i wybierz opcję Opuść obszar.

1

W obszarze wybierz pozycje Więcej , Pokaż/Ukryj listę uczestników . Każdą osobę z listy uczestników należy usunąć, klikając ją przy wciśniętym klawiszu Control i wybierając opcję Usuń z obszaru

2

Kliknij pozycję Informacje o obszarze i wybierz opcję Opuść obszar .

1

W obszarze kliknij nazwę obszaru. Usuń każdą osobę z listy Uczestnicy, wybierając ją i wybierając opcję Usuń z obszaru.

2

Gdy wszyscy pozostali uczestnicy zostaną usunięci, dotknij Ustawienia > Opuść obszar.

1

W obszarze dotknij Usuń każdą osobę z listy Uczestnicy, wybierając ją i wybierając opcję Usuń z obszaru.

2

Gdy wszyscy pozostali uczestnicy zostaną usunięci, dotknij > OPUŚĆ OBSZAR.