Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Sadržaj razmaka

Nakon brisanja razmaka, sve poruke i deljene datoteke se takođe brišu. Dužina vremena za koje je sadržaj uskladišten i kada je izbrisan zasniva se na smernicama prostora vaše organizacije.

1

U prostoru idite na More , Otvorite spisak . Uklonite svaku osobu sa liste učesnika tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na njih i izabrati stavku Ukloni iz razmaka .

2

Izaberite stavku Informacije o razmaku i kliknite na dugme Ostavi prostor .

1

U prostoru idite na listu učesnika "Više", Prikaži/sakrij . Uklonite svaku osobu sa liste učesnika tako što ćete kontrolisati klik na njih i izabrati stavku Ukloni iz razmaka .

2

Izaberite stavku Informacije o razmaku i kliknite na dugme Ostavi prostor .

1

U prostoru dodirnite ime razmaka. Uklonite svaku osobu sa liste učesnika tako što ćete je izabrati i dodirnuti stavku Ukloni iz razmaka .

2

Kada uklonite sve ostale učesnike, dodirnite Postavke > Ostavi prostor .

1

U prostoru dodirnite . Uklonite svaku osobu sa liste učesnika tako što ćete je izabrati i dodirnuti stavku Ukloni iz razmaka .

2

Kada uklonite sve ostale učesnike, tapnite > OSTAVITE PROSTOR .