1

В събранието си кликнете, за да изплувате панела в собствения му прозорец.

След като панелът се носи, кликнете, за да изскочи панела обратно в прозореца на събранието по всяко време и той ще щракне отново на мястото си.

2

Щракнете върху X в прозореца на събранието, за да затворите всички плаващи панели. Ако затворите плаващ панел, можете да го откриете повторно от прозореца на събранието.