1

Klicka för att flyta panelen i ditt eget fönster i ditt möte.

När panelen har flytande fönster klickar du för att när som helst öppna panelen igen i mötesfönstret och den fästs på plats igen.

2

Klicka på X i mötesfönstret om du vill stänga flytande paneler. Om du stänger en flytande panel du öppna den på nytt i mötesfönstret.