1

Under mötet klickar du för att flöda panelen i sitt eget fönster.

När panelen har flytt klickar du för att när som helst trycka panelen tillbaka i mötesfönstret och den snäpper tillbaka på plats.

2

Klicka på X i mötesfönstret för att stänga eventuella flytande paneler. Om du stänger en flytande panel kan du öppna den igen från mötesfönstret.