1

Klikk på i møtet for å flyte panelet i sitt eget vindu.

Når panelet er flytende, klikker du for å sette panelet tilbake i møtevinduet når som helst, så klikker det på plass igjen.

2

Klikk på X i møtevinduet for å lukke eventuelle flytende paneler. Hvis du lukker et flytende panel, kan du åpne det på nytt fra møtevinduet.