1

Klik in uw vergadering om het deelvenster in het eigen venster te laten zweven.

Zodra het deelvenster zweeft, klikt u op om het deelvenster op elk moment weer in het vergaderingsvenster te plaatsen, en klikt het weer op de plaats.

2

Klik op X in het vergaderingsvenster om zwevende deelvensters te sluiten. Als u een vergadering zwevend deelvenster, kunt u deze opnieuw openen vanuit het vergaderingsvenster.