1

Klik in uw vergadering op om het deelvenster in het eigen venster te laten zweven.

Zodra het deelvenster zweeft, klikt u op om het deelvenster op elk gewenst moment weer in het vergaderingsvenster te openen. Het venster klikt weer op zijn plaats.

2

Klik op X in het vergaderingsvenster om eventuele zwevende deelvensters te sluiten. Als u een zwevend deelvenster sluit, kunt u het opnieuw openen vanuit het vergaderingsvenster.