1

בפגישה, לחץ כדי להציף את החלונית בחלון שלה.

לאחר שהחלונית צפה, לחץ כדי להקפיץ את הפאנל בחזרה לחלון הפגישה בכל עת, והוא ייצמד בחזרה למקומו.

2

לחץ על X בחלון הפגישה כדי לסגור את כל הפאנלים הצפים. אם תסגור חלונית צפה, תוכל לפתוח אותה מחדש מחלון הפגישה.