1

בפגישה, לחץ כדי להציג את הלוח בחלון משלו.

ברגע שהפאנל צף, לחץ כדי להקפיץ את הפאנל בחזרה לחלון הפגישה בכל עת, והוא יישוב למקומו.

2

לחץ על X בחלון הפגישה כדי לסגור את הלוחות הצפים. אם תסגור לוח צף, תוכל לפתוח אותו מחדש מחלון הפגישה.