1

U sastanku kliknite da biste plutali tablom u sopstvenom prozoru.

Kada tabla pluta, kliknite da biste u bilo kom trenutku ponovo vratili tablu u prozor sastanka i ona će se vratiti na svoje mesto.

2

Kliknite na X u prozoru sastanka da biste zatvorili sve plutajuće panele. Ako zatvorite plutajuću tablu, možete je ponovo otvoriti iz prozora sastanka.