1

Na sastanku kliknite da biste plutali panelom u sopstvenom prozoru.

Kada panel pluta, kliknite da biste u bilo kom trenutku vratili tablu u prozor sastanka i ona će se ponovo prikačiti na svoje mesto.

2

Kliknite na dugme X u prozoru za sastanak da biste zatvorili sve plutajuće table. Ako zatvorite plutajuću tablu, možete je ponovo otvoriti iz prozora sastanka.