Почистете вашите Cisco слушалки 500 Series

За да почистите наушниците, използвайте суха мека кърпа, за да избършете внимателно наушниците, микрофона и базата. Не използвайте течности или пудри директно върху наушниците. Течностите и пудрите могат да повредят компонентите и да причинят неизправности, които не се покриват от гаранцията.