כדי לנקות את האוזניות, יש להשתמש במטלית רכה יבשה בלבד כדי לנגב בעדינות את כריות האוזניים, המיקרופון ובסיס האוזניות. אין למרוח נוזלים או אבקות ישירות על האוזניות. כמו בכל האלקטרוניקה שאינה חסינה, נוזלים ואבקות עלולים לפגוע ברכיבים, לגרום לכשלים ולבטל את האחריות לאוזניות.