Da biste očistili slušalice, koristite samo suvu meku krpu za nežno brisanje ušnih jastučića, mikrofona i baze slušalica. Nemojte nanositi tečnosti ili prah direktno na slušalice. Kao i kod sve elektronike koja nije otporna na vremenske uslove, tečnosti i prahovi mogu oštetiti komponente, izazvati kvarove i poništiti garanciju za slušalice.