Čistenie náhlavnej súpravy Cisco Headset 500 Series

Náhlavnú súpravu čistite iba suchou a mäkkou handričkou. Jemne utrite vankúšiky, mikrofón a základňu náhlavnej súpravy. Nenanášajte žiadne tekutiny ani prášky priamo na náhlavnú súpravu. Ako v prípade iných elektronických zariadení, ktoré nie sú odolné voči vode, môžu tekutiny a prášky poškodiť komponenty náhlavnej súpravy a spôsobiť jej zlyhanie. Pri kontakte náhlavnej súpravy s tekutinami a práškami dôjde k zrušeniu záruky.