Za čišćenje slušalica koristite samo suhu mekanu krpu za nježno brisanje ušnih jastučića, mikrofona i baze slušalica. Nemojte nanositi tekućine ili prašak izravno na slušalice. Kao i kod sve elektronike koja nije otporna na vremenske uvjete, tekućine i praškovi mogu oštetiti komponente, uzrokovati kvarove i poništiti jamstvo za slušalice.