Искане на помощ

Сесии на прекъсване са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове. За да разберете коя версия на Webex срещи използвате, вижте Намерете вашия уебекс срещи номер на версия.

В панела "Участници" щракнете върху Поискай помощ.

Искане на помощ
Домакинът получава съобщение, че искате помощ.
Участникът иска съобщение за помощ

Докоснете Още опции Още опции > Попитайте за помощ.

Искане на помощ

Домакинът получава съобщение, че искате помощ.

Участникът иска съобщение за помощ