Искане на помощ

Сесиите за пробиви са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове. WBS41.9 и Room OS 10 са необходими на устройствата, за да се използват сесии за пробив. За да разберете коя версия на Събранията използвате, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

В панела Участници щракнете върху Поискай помощ.

Искане на помощ
Домакинът получава съобщение, че молите за помощ.
Участникът моли за помощно съобщение

Докоснете Още опции Още опции > Поискайте помощ.

Искане на помощ

Домакинът получава съобщение, че молите за помощ.

Участникът иска помощно съобщение