בקש עזרה

תכונה זו נתמכת ב- Webex Meetings. באפליקציית Webex , תכונה זו זמינה בפלטפורמת הפגישות המוכנה ל-Video Mesh שלנו.

ב- משתתפים לוח, לחץ בקש עזרה .

המארח מקבל הודעה שאתה מבקש עזרה.

הקש אפשרויות נוספותאפשרויות נוספות > בקש עזרה .

בקש עזרה

המארח מקבל הודעה שאתה מבקש עזרה.

הודעת המשתתף מבקשת עזרה