Om hulp vragen

Deelsessies zijn beschikbaar op sites van WBS40.9 en hoger. WBS41.9 en Room OS 10 zijn vereist op apparaten om deelsessies te kunnen gebruiken. Als u wilt na gaan welke versie van Vergaderingen u gebruikt, gaat u naar Zoeken Webex Meetings versienummer.

Klik in het deelvenster Deelnemers op Om hulp vragen.

Om hulp vragen
De host ontvangt een bericht dat u om hulp vraagt.
Deelnemer vraagt om hulpbericht

Tik op Meer opties Meer opties > om hulp te vragen.

Om hulp vragen

De host ontvangt een bericht dat u om hulp vraagt.

Deelnemer vraagt om hulp bericht