Zatražite pomoć

Ova funkcija je podržana na Webex sastancima. U aplikaciji Webex, ova funkcija je dostupna na našoj platformi za sastanke spremne za video mrežu.

Na panelu Učesnici kliknite na Zatraži pomoć.

Domaćin prima poruku da tražite pomoć.

Dodirnite Više opcija Još opcija > Zatražite pomoć.

Zatražite pomoć

Domaćin prima poruku da tražite pomoć.

Učesnik traži poruku za pomoć