Yardım isteyin

Ara oturumlar, WBS40.9 ve sonraki sitelerde kullanılabilir. Hangi kullanıcı sürümünü Webex Meetings için Uygulama Sürümü Cisco Webex Meetings bakın.

Katılımcılar panelinde, yardım iste öğesinitıklatın.

Yardım isteyin
Ev sahibi, yardım isteyen bir mesaj alır.
Katılımcı yardım mesajı istiyor

Yardım istemek için Diğer Seçenekler > Seçenekler öğesinedokunun.

Yardım İste

Ev sahibi, yardım isteyen bir mesaj alır.

Katılımcı Yardım mesajı istiyor