Poproś o pomoc

Sesje Breakout są dostępne w witrynach WBS40.9 i nowszych. WBS41.9 i Room OS 10 są wymagane na urządzeniach w celu korzystania z sesji breakout. Aby dowiedzieć się, której wersji aplikacji Spotkania używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji programu Spotkania Webex.

W panelu Uczestnicy kliknij przycisk Poproś o pomoc .

Poproś o pomoc
Gospodarz otrzyma wiadomość, że prosisz o pomoc.
Uczestnik prosi o pomoc

Stuknij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > Poproś o pomoc .

Poproś o pomoc

Gospodarz otrzyma wiadomość, że prosisz o pomoc.

Wiadomość Uczestnik prosi o pomoc