Преди да започнете

Уверете се, че телефонната услуга е активирана за вашия акаунт.

1

На екрана Настройки под Повикване докоснете Аудио и видео.

2

Под Аудио задайте Забраняване на високоговорител за гласова поща на изключено.

Винаги, когато възпроизвеждате гласово съобщение, то се възпроизвежда на приемника на телефона.

1

Отидете на Настройки , докоснете Аудио и Видео.

2

Докоснете Забрани високоговорителя за гласови съобщения.

Гласовата поща играе през слушалката ти.