Innan du börjar

Se till att telefontjänsten har aktiverats för ditt konto.

1

Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.

2

Under Ljud sätter du Inaktivera högtalare för röstmeddelande till av.

När du spelar upp ett röstmeddelande spelas det upp på din telefons mottagare.

1

Gå till Inställningar, tryck på Ljud och video.

2

Tryck på Inaktivera högtalare för röstmeddelanden.

Röstmeddelandena spelas upp genom hörlurarna.