Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że usługa telefoniczna jest włączona na Twoim koncie.

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij opcji Audio i wideo.

2

W sekcji Audio wyłącz opcję Wyłącz głośnik dla wiadomości głosowej.

Wiadomości głosowe będą odtwarzane przez słuchawkę telefonu.

1

Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Audio i wideo.

2

Dotknij opcji Wyłącz głośnik dla wiadomości głosowych.

Poczta głosowa będzie odtwarzana przez słuchawkę.