Pre nego što počneš

Uverite se da je usluga telefona omogućena za vaš nalog.

1

Na ekranu Postavke, u okviru Poziv , dodirnite Audio i Video.

2

U okviru Audio podesite onemogući zvučnik za isključivanje govorne pošte.

Svaki put kada reprodukujete glasovnu poruku, ona se reprodukuje na prijemniku telefona.

1

Idite na podešavanja , dodirnite Audio i Video.

2

Dodirnite Onemogući zvučnik za glasovne poruke.

Govorna pošta ti se reprodukuje kroz slušalice.