Inden du begynder

Kontrollér, at telefontjenesten er aktiveret for din konto.

1

Tryk på Lyd og video under Opkald på skærmbilledet Indstillinger.

2

Gå til Lyd, og slå Deaktiver højttaler for voicemail fra.

Når du afspiller en talemeddelelse, afspilles den i telefonen.

1

Gå til Indstillinger, tryk på Lyd og video.

2

Tryk på Deaktiver højttaler for talemeddelelser.

Din voicemail afspilles gennem øretelefonen.