Търсене в глобални номера на повиквания за събрания, уебинари и събития класически

За да използвате международните номера на телеконферентни връзки, вашият Webex сайт трябва да е активиран за глобални номера на повиквания и събранието трябва да е настроено да използва глобални номерана повиквания.

  1. Когато се присъедините към събранието или събитието си, щракнете върху опциите за аудио връзка в прозореца за визуализация.

  2. Изберете Повикване от списъка и се присъединете към събранието.

  3. Кликнете върху Показване на всички глобални номера за повикване в списъка Call In .

  4. Изберете държава и регион или изчистете избора и типа в името на страната или региона.