Search global call-in numbers for Meetings, Webinars, and Events classic

 

Ak chcete použiť medzinárodné telekonferenčné čísla, Webex web musí byť povolené pre Globálne volacie čísla a stretnutie musí byť nastavené na používanie Globálne volacie čísla.

  1. Keď sa pripojíte k schôdzi alebo udalosti, kliknite na možnosti zvukového pripojenia v okne ukážky.

  2. Vyberte Privolať zo zoznamu a pripojte sa k schôdzi.

  3. Kliknite Zobraziť všetky globálne telefónne čísla v zozname Call In.

  4. Vyberte krajinu a región alebo zrušte výber a zadajte názov krajiny alebo regiónu.