Pretraži globalne brojeve poziva za sastanke, webinare i događaje klasične

Da biste koristili međunarodne brojeve telekonferencije, vaša Webex lokacija mora biti omogućena za globalne brojeve poziva i sastanak mora biti podešen da koristi globalne brojeve poziva.

  1. Kada se pridružite sastanku ili događaju, izaberite opcije audio veze u prozoru za pregled.

  2. Izaberite pozovite sa liste i pridružite se sastanku.

  3. Na listi "Pozovi u" izaberite stavku Prikaži sve globalne brojeve poziva.

  4. Izaberite zemlju i region ili obrišite izbor i tip u imenu zemlje ili regiona.