Search global call-in numbers for Meetings, Webinars, and Events classic

 

כדי להשתמש במספרים של שיחת הוועידה הטלפונית הבינלאומית, אתר Webex שלך חייב להיות מופעל עבור מספרים להתקשרות ברחבי העולם , ויש להגדיר את הפגישה לשימוש במספרים להתקשרות ברחבי העולם.

  1. בעת הצטרפות לפגישה או לאירוע, לחץ על אפשרויות חיבור השמע בחלון התצוגה המוקדמת.

  2. בחר התקשרות מהרשימה והצטרף לפגישה.

  3. לחץ על הצג את כל המספרים להתקשרות ברחבי העולם ברשימה 'התקשרות לשיחה'.

  4. בחר מדינה ואזור או נקה את הבחירה והקלד את שם המדינה או האזור.