Sök globala inringningsnummer för Meetings, Webinars och Events classic

För att du ska kunna använda de internationella telekonferensnumren måste din Webex-webbplats ha globala nummer för inringningaktiverade och mötet måste vara inställt på att använda globala inringningsnummer.

  1. När du deltar i mötet eller händelsen klickar du på alternativen för ljudanslutning i förhandsgranskningsfönstret.

  2. Välj Inringning från listan och delta i mötet.

  3. Klicka på Visa alla globala nummer för inringning i listan Inringning.

  4. Välj land och region eller rensa valet och skriv in namnet på landet eller regionen.