Søk i globale innringingsnumre for klassikeren Møter, Webinarer og Arrangementer

Hvis du vil bruke de internasjonale telekonferansenumrene, må Webex-området være aktivert for globale innringingsnumre , og møtet må være angitt til å bruke globale innringingsnumre.

  1. Når du blir med i møtet eller hendelsen, klikker du på alternativene for lydtilkobling i forhåndsvisningsvinduet.

  2. Velg Ring inn fra listen, og bli med i møtet.

  3. Klikk Vis alle globale innringingsnumre i Samtale inn -listen.

  4. Velg land og område, eller fjern merkingen og skriv inn navnet på landet eller området.