За сайтове 41.10 и по-нови вж Изберете аудио настройки за Webex Meetings .

За да видите на каква версия сте, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

1

Щракнете върху Опции за аудиои след това щракнете Настройки .

2

Използвайте плъзгачите за чувствителност, за да регулирате силата на звука на високоговорителя и микрофона. Можете да изберете Автоматично регулиране на силата на звука за силата на звука на вашия микрофон.

3

Изберете Тествайте под високоговорител за да чуете силата на звука при текущата му настройка.

4

Изберете Тествайте под микрофон , след което говорете, за да запишете клип от звука на вашия микрофон. Можете да чуете текущата сила на звука, когато клипът се възпроизвежда.

1

Задръжте курсора на мишката върху контролите на срещата и изберете Още опции > Високоговорител, микрофон и камера .

2

Използвайте плъзгачите за чувствителност, за да регулирате силата на звука на високоговорителя и микрофона. Можете да изберете Автоматично регулиране на силата на звука за силата на звука на вашия микрофон.

3

Изберете Тест, за да чуете силата на звука в момента.