Weby 41.10 a novější najdete v tématu Výběr nastavení zvuku pro schůzky Webex.

Informace o tom, na jaké verzi se nacházíte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

1

Klikněte na Možnosti zvuku a potom na Nastavení.

2

Pomocí posuvníků citlivosti upravte hlasitost reproduktoru a mikrofonu. Můžete vybrat Automaticky nastavit hlasitost hlasitosti mikrofonu.

3

Vyberte Test v části Reproduktor, abyste slyšeli hlasitost při aktuálním nastavení.

4

V části Mikrofon vyberte Test a pak promluvte a nahrajte klip zvuku mikrofonu. Při přehrávání klipu můžete slyšet aktuální hlasitost.

1

Najeďte myší na ovládací prvky schůzky a vyberte Další možnosti > reproduktoru, mikrofonu a fotoaparátu .

2

Pomocí posuvníků citlivosti upravte hlasitost reproduktoru a mikrofonu. Můžete vybrat Automaticky nastavit hlasitost hlasitosti mikrofonu.

3

Vyberte Test, chcete-li slyšet hlasitost při aktuálním nastavení.