For 41.10 og nyere nettsteder, se Velg lydinnstillinger for Webex Meetings .

Hvis du vil se hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret ditt for Webex Meetings .

1

Klikk på Lydalternativer, og klikk deretter Innstillinger .

2

Bruk skyvebryterne for følsomhet for å justere høyttaler- og mikrofonvolumet. Du kan velge Juster volumet automatisk for mikrofonvolumet.

3

Velg Test under Høyttaler for å høre volumet med nåværende innstilling.

4

Velg Test under Mikrofon, og snakk deretter for å ta opp et klipp av mikrofonlyden. Du kan høre gjeldende volum når klippet spilles av.

1

Hold pekeren over møtekontrollene og velg Flere alternativer > Høyttaler, mikrofon og kamera .

2

Bruk skyvebryterne for følsomhet for å justere høyttaler- og mikrofonvolumet. Du kan velge Juster volumet automatisk for mikrofonvolumet.

3

Velg Test for å høre volumet med nåværende innstilling.