W przypadku witryn w forsie 41.10 i nowszych zobacz Wybieranie ustawień audio dla Webex Meetings.

Aby zobaczyć, na jakiej wersji korzystasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

1

Kliknij pozycję Opcje audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

2

Użyj suwaków czułości, aby dostosować głośność głośnika i mikrofonu. Możesz wybrać opcję Automatycznie dostosuj głośność mikrofonu.

3

Wybierz opcję Testuj w obszarze Głośnik, aby usłyszeć głośność przy bieżącym ustawieniu.

4

Wybierz pozycję Testuj w obszarze Mikrofon , a następnie mów, aby nagrać klip dźwięku z mikrofonu. Bieżącą głośność można usłyszeć podczas odwdmnania klipu.

1

Najedź kursorem na elementy sterujące spotkania i wybierz pozycję Więcej opcji > Głośnik, mikrofon i kamera .

2

Użyj suwaków czułości, aby dostosować głośność głośnika i mikrofonu. Możesz wybrać opcję Automatycznie dostosuj głośność mikrofonu.

3

Wybierz opcję Testuj, aby usłyszeć głośność przy jej bieżącym ustawieniu.