W przypadku witryn 41.10 i nowszych zobacz Wybierz ustawienia audio dla Webex Meetings.

Aby zobaczyć, na jakiej wersji korzystasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

1

Kliknij opcję Opcje audio, a następnie kliknij Ustawienia.

2

Użyj suwaków czułości, aby dostosować głośność głośnika i mikrofonu. Możesz wybrać opcję Automatycznie dostosowuj głośność mikrofonu.

3

Wybierz opcję Test pod głośnikiem , aby usłyszeć głośność w aktualnym ustawieniu.

4

Wybierz opcję Test pod mikrofonem, a następnie porozmawiaj, aby nagrać klip dźwięku mikrofonu. Po odtworzeniu klipu słychać bieżącą głośność.

1

Umieść kursor nad elementami sterującymi spotkania i wybierz Więcej opcji > Głośnik, mikrofon i kamera .

2

Użyj suwaków czułości, aby dostosować głośność głośnika i mikrofonu. Możesz wybrać opcję Automatycznie dostosowuj głośność mikrofonu.

3

Wybierz Test , aby usłyszeć głośność przy bieżącym ustawieniu.