Използвайте включения 3,5 мм аудио кабел, за да свържете слушалките си с лаптопа или мобилното си устройство. Можете да използвате аудио кабела, за да се свържете с не-безжично устройство или ако батерията на слушалките ви е ниска.

Не можете да контролирате обажданията или възпроизвеждането на музика, когато използвате кабела с 3,5 мм. Всички свързани Bluetooth® източници ще имат приоритет пред 3,5 мм аудио връзката.

B&O Cisco 980 3.5 мм порт

1

Включете 3,5 мм аудио кабела в порта в долната част на дясната чашка за уши.

2

Поставете другия край на кабела в жака 3,5 мм на вашето устройство.