Koristite uključeni audio kabl od 3,5 mm da biste povezali slušalice sa laptop računarom ili mobilnim uređajem. Audio kabl možete koristiti za povezivanje sa nemrešivim uređajem ili ako je baterija slušalica sa mikrofonom na izmaku.

Ne možete kontrolisati pozive ili reprodukciju muzike kada koristite kabl od 3,5 mm. Svi povezani Bluetooth® izvori imaće prioritet u odnosu na audio vezu od 3,5 mm.

B&O Cisco 980 3.5 mm port

1

Priključite 3,5 mm audio kabl u port na dnu desne šolje za uši.

2

Ubacite drugi kraj kabla u konektor od 3,5 mm na uređaju.