חבר את כבל 3.5 מ"מ של Bang & Olufsen Cisco 980

השתמש בכבל השמע 3.5 מ"מ הכלול כדי לחבר את האוזניות למחשב הנייד או למכשיר הנייד שלך. באפשרותך להשתמש בכבל השמע כדי לבצע שיחות ולהאזין למוסיקה בהתקן שאינו אלחוטי.

 

לא ניתן לשלוט בשיחות או בהשמעת מוסיקה בעת שימוש בכבל 3.5 מ"מ. לכל מקור Bluetooth ® מחובר תהיה עדיפות על פני חיבור שמע 3.5 מ"מ.

יציאת B&O Cisco 980 3.5 מ"מ

1

חבר את כבל השמע 3.5 מ"מ ליציאה בתחתית כוס האוזן הימנית.

2

הכנס את הקצה השני של הכבל לשקע 3.5 מ"מ בהתקן.