K propojení náhlavní soupravy s přenosným počítačem nebo s mobilním zařízením použijte zvukový kabel dodávaný 3,5 mm. K připojení k nebezdrátovému zařízení nebo je-li vybitá baterie náhlavní soupravy, můžete použít zvukový kabel.

Při použití kabelu 3,5 mm nelze ovládat hovory nebo přehrávání hudby. Všechny připojené Bluetooth® zdroje budou mít prioritu před zvukovým připojením 3,5 mm.

B & O portu Cisco 980 3.5 mm

1

Zapojte zvukový kabel 3,5 mm do přístavu v dolní části pravého tlačítka.

2

Druhý konec kabelu se vloží do konektoru 3,5 mm na vašem zařízení.