Vlastní zobrazení ukazuje, co ostatní vidí z vašeho zařízení Room nebo Desk během hovoru. Toto zobrazení můžete použít, když se chcete přesvědčit, že ostatní vidí to, co chcete.

Může se stát, že budete chtít v průběhu schůzky aktivovat vlastní zobrazení. Tímto způsobem se můžete přesvědčit, že jste na obrazovce stále vidět.

Pole vlastního zobrazení může v aktuální poloze zakrývat důležité části obrazu. Proto může dojít k tomu, že budete chtít pole přesunout. To můžete v závislosti na typu zařízení Room nebo Desk provést pomocí dotykové obrazovky nebo dálkového ovládání.

1

Klepněte na ikonu Kamera a vyberte možnost Vlastní zobrazení. Nyní můžete na obrazovce sledovat vlastní zobrazení.2

Pomocí nastavení kamery můžete posouvat, naklánět a přibližovat polohu kamery, abyste získali požadovaný pohled.

Klepnutím na ikonu Maximalizovat/minimalizovat můžete přepínat mezi obrazem PiP a obrazem na celou obrazovku.

3

Během hovoru můžete změnit umístění vlastního zobrazení na obrazovce.


V nabídce hovorů na zařízení Touch 10 stiskněte ikonu vlastního zobrazení a přetažením změňte její umístění. Můžete si vybrat mezi šesti předdefinovanými umístěními.

4

Pokud chcete zavřít vlastní zobrazení, klepněte na ikonu Kamera a zrušte výběr možnosti Vlastní zobrazení.

1

Klepněte na ikonu Vlastní zobrazení. Nyní můžete na obrazovce sledovat vlastní zobrazení.

2

Můžete změnit umístění vlastního zobrazení na obrazovce. Stiskněte ikonu vlastního zobrazení a přetažením změňte její umístění. Můžete si vybrat mezi šesti předdefinovanými umístěními.

3

Pokud chcete zavřít vlastní zobrazení, znovu klepněte na ikonu Vlastní zobrazení.

1

Najeďte na ikonu kamery v pravém horním rohu domovské obrazovky a vyberte ji stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládači.


2

Výběrem ikony Připnout vlastní zobrazení zapnete vlastní zobrazení. Klepnutím na ikonu Minimalizovat/maximalizovat můžete přepínat mezi obrazem PiP a vlastním zobrazením na celou obrazovku.


Kliknutím na ikonu kamery v nabídce Ovládání kamery otevřete ovládání přiblížení, posouvání a naklonění. Pomocí tohoto ovládání nastavte polohu kamery.3

Pokud chcete zavřít vlastní zobrazení, přejděte do nabídky ovládání kamery a zrušte výběr možnosti Připnout vlastní zobrazení.