Co jsou sdílené komponenty?

Sdílené komponenty jsou běžné funkce, které jsou dodávány do pomalých kanálů i nejnovějších kanálů každý měsíc. Všechny weby automaticky přijímají aktualizace součástí Webexu dodávaných cloudem, jako jsou stránky webu Webex, integrace schůzek, rozhraní API, mobilní aplikace, webová aplikace a správa webu.

Jako zákazník pomalého kanálu jste se rozhodli ponechat aplikaci pro schůzky na ploše v konkrétní podporované verzi pomalého kanálu. Pokud váš web neupgraduje na novější verzi aplikace pro stolní počítače, neuvidíte změny v prostředí pro schůzky, jako jsou změny přidané na nejnovějšíkanálové weby .

Níže jsou uvedeny nové aktualizace sdílených komponent doručované na weby pomalého kanálu:

Sdílené komponenty | listopad 2021 (41.11)

Oznámení

Aktualizace 41.11 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v oznámeních pro pomalý kanál schůzek Cisco Webex.

Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci

 • Konfigurace Webex Control Hub a Webex Site Administration pro podporu eCDN

  Tato funkce využívá tenanta Vbrick Rev pro distribuci podnikového obsahu (eCDN) a správu videoobsahu (eVCM).

  Poté, co správce zapne a nakonfiguruje uživatele webu Vbrick Rev eCDN na webu Webex, mají možnost konfigurovat události webového vysílání na webu tenanta Vbrick Rev, který podporuje eCDN.


  Abyste mohli tuto funkci používat, budete muset získat službu Vbrick.


  Tato funkce je k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy je na vašem webu k dispozici.

 • Webový plánovač nyní podporuje více časových pásem

 • Podobně jako události Webex (klasické) může hostitel použít plánovač časových pásem na stránce Webex Meetings a Webex Events Scheduler k naplánování času, kdy se mohou zúčastnit pozvaní uživatelé, kteří sídlí ve více časových pásmech.

 • Snadná použití správy stavu ztlumení zvuku, ovládacích prvků nahrávání, uzamčení stavu a zvednutí rukou dostupných na místních zařízeních Webex

  Nyní je možné přesně odrážet stav ztlumení v seznamu účastníků schůzky pro naše místní registrovaná videozaměsnadla. Dříve, když se ztlumili nebo neutlumili, to by se v seznamu účastníků neobjevilo.

  Když hostitel ztlumí uživatele videozaměsnadiště, uživatel na videozaměsíci také zobrazí oznámení zařízení, že bylo ztlumené. Když hostitel požádá uživatele videozakladatelství o ztlumit, uživatel videozaměsnadí se zobrazí výzva k ztlumování pomocí DMTF-*6. Mohou však jednoduše použít tlačítko ztlumení zařízení, aby se odtlumili.

  Kromě toho, pokud hostitel zapne nebo vypne možnost účastníků od ztlumit se, uživatelé na videozařízeních pak uvidí příslušné zprávy vykreslené na jejich videozařízení.

  Když je schůzka nastavena v moderovaném režimu ztlumení, hostitelé v aplikaci Webex mohou pokračovat v ztlumení a ztlumení uživatelů videozamětů přímo z aplikace.


  Neexistuje žádný požadavek na ummut a tok odpovědí. Mějte na paměti, že v tomto režimu, pokud uživatel na videozaměstodliích používá tlačítko místního mikrofonu k ovládání stavu ztlumení, to se neprojeví v seznamu účastníků aplikace Webex.

  Jako hostitel na místním registrovaném videozařízení Webexu můžete nyní nahrávat schůzky pomocí ovládacích prvků v rozhraní zařízení namísto použití ovládacích prvků DTMF, zobrazit přímé zprávy zařízení označující stav zámku schůzky a nyní můžete zvednout a spustit ruku při schůzce pomocí ovládacích prvků v rozhraní zařízení místo použití ovládacích prvků DTMF.

  Prvním klepnutím na ovládací prvek nahrávání se spustí nový záznam. Opětovné klepnutí na tlačítko záznamu zastaví aktuální záznam.

  Kromě toho se všem uživatelům na místních registrovaných videozařízeních Webex zobrazí ikona záznamu zobrazená na okraji obrazovky. Když se nahrávání zastaví, ikona se odstraní.

  Když je schůzka zamknutá, na okraji obrazovky se zobrazí ikona klíče, která označuje, že je schůzka zamknutá. Po odemčení schůzky se ikona klíče odebere.

  Když někdo jiný zvedne ruku, zobrazí se na okraji obrazovky ikona ruky. Když hostitel spustil všechny ruce, ikona se z obrazovky odstraní.


  Ujistěte se, že postupujte podle pokynů v článku nápovědy k aktivním ovládacím prvkům a nakonfigurujte místní komponenty pro správné fungování této funkce: Vylepšete prostředí pro schůzky cloudu a prostor pomocí služby ActiveControl.

 • Podpora pro Android 12

  Webex Meetings je nyní podporován v systému Android 12.

Prostředí před schůzkou

Webový plánovač nyní podporuje více časových pásem

Podobně jako události Webex (klasické) může hostitel použít plánovač časových pásem na stránce Webex Meetings a Webex Events Scheduler k naplánování času, kdy se mohou zúčastnit pozvaní uživatelé, kteří sídlí ve více časových pásmech.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Plánování událostí Webex (Nové) je nyní jednodušší

Jako hostitel můžete na domovské stránce webu zobrazit tlačítko Naplánovat událost, místo aby bylo skryto pod tlačítkem Naplánovat schůzku.

Pokud chcete přepnout na události Webex (klasické), můžete poskytnout zpětnou vazbu o tom, proč stále používáte události Webex (klasické) spíše než události Webex (nové).

Hostitelé mohou pozvat účastníky nebo nahrát soubory CSV v událostech Webex (nové)

Hostitelé mohou pozvat účastníky pomocí informační stránky o události, jakmile naplánují událost. Pokud je hostitel hodně, může nahrát .csv soubory, které obsahují až 10 000 účastníků. Pokud chce hostitel přidat více než 10 000 účastníků, může nahrát více .csv souborů.

Změna uživatelského rozhraní v událostech Webex

Změny uživatelského rozhraní v událostech Webex (nové) jsou zarovnány s chováním v událostech Webex (classic). Ve výchozím nastavení se tlačítko Start změní na Plán v části Naplánovat událost.

Vylepšení zařízení

Snadná použití správy stavu ztlumení zvuku, ovládacích prvků nahrávání, uzamčení stavu a zvednutí ruky dostupných pro místní zařízení Webex

Nyní je možné přesně odrážet stav ztlumení v seznamu účastníků schůzky pro naše místní registrovaná videozaměsnadla. Dříve, když se ztlumili nebo neutlumili, to by se v seznamu účastníků neobjevilo.

Jako hostitel na místním registrovaném videozařízení Webexu můžete nyní nahrávat schůzky pomocí ovládacích prvků v rozhraní zařízení namísto použití ovládacích prvků DTMF, zobrazit přímé zprávy zařízení označující stav zámku schůzky a nyní můžete zvednout a spustit ruku při schůzce pomocí ovládacích prvků v rozhraní zařízení místo použití ovládacích prvků DTMF.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Webex schůzky pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Změna názvu aplikace

V rámci úsilí o rebranding měníme název aplikace ze schůzek Cisco Webex na schůzky Webex.

Vylepšení mobilní aplikace Schůzky

Vylepšili jsme nabídku Více v aplikaci Mobilní zařízení.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora pro Android 12

Webex Meetings nyní podporuje Android 12.

Zkušenosti s administraci

Konfigurace Webex Control Hub a Webex Site Administration pro podporu eCDN

Tato funkce využívá tenanta Vbrick Rev pro distribuci podnikového obsahu (eCDN) a správu videoobsahu (eVCM).

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Nové umístění GDM

Přidáváme datové centrum v Bombaji do seznamu našich míst GDM. Tento krok umožňuje všem aplikacím Webex Meeting (Desktop, Mobile a Web) vybrat datové centrum Bombaje jako cíl pro jejich zvukové relace počítače do svých schůzek. Očekává se, že to výrazně zvýší kvalitu zvuku počítače účastníků schůzky Webex z Indie a blízkých oblastí v Asii a Tichomoří.

Změny kompatibility složek a verzí

S aktualizací 41.11 se instalační složky pro uživatele systému Windows změnily. Instalační soubory se nyní nacházejí v následujících složkách:

Nejnovější weby verzí – nasazení MSI:

 • Program Files (x86)\Webex\ or Program Files\Webex\

Weby nejnovějších verzí - stahování jednotlivých uživatelů:

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_01

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_02

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_03

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_04

Weby s pomalými verzemi kanálu – nasazení MSI:

 • Program Files (x86)\Webex\ or Program Files\Webex\

Weby s pomalými verzemi kanálu – jednotliví uživatelé stahují a jsou přihlášeni:

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings\

 • Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_slow\

Při aktualizaci verze Webexu jsme také urychlili připojení ke schůzkám. Nyní se ke schůzce připojíte jako první a později se aktualizujete při aktualizaci z posledních čtyř verzí, nikoli z posledních dvou. Aplikace Webex Meetings se vždy aktualizuje na nejnovější verzi, i když je starší verze uložena místně. Pokud místní verze není stejná jako verze webu, může být upgradována nebo downgradována na verzi webu.

Přihlášení uživatelé webu s pomalým kanálem se také nejprve připojí a později se aktualizují na verzi v . \Users\USERNAME\AppData\Local\Webex\WebEx\Meetings_slow Pokud místní verze není stejná jako verze webu, mohou být uživatelé upgradováni nebo downgradováni tak, aby odpovídali verzi webu.

Tato aktualizace také umožňuje nasazení MSI zpomalit weby kanálů. Pokud uživatel nasadí balíček MSI schůzek Webex msiexec /i webexmc_x64.msi FORCELOCKDOWN=1, pak použije programové soubory (x86)\Webex\ ke schůzkám, pokud je složka kompatibilní s verzí webu.

Nakonec jsme přidali webexhost.exe jako démonský proces, který má nahradit ciscowebexstart.exe, který automaticky stáhne klientský balíček, aby poskytoval rychlejší připojení.

Sdílené komponenty | říjen 2021 (41.10)

Oznámení

Aktualizace 41.10 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v Oznámeních pro pomalý kanál schůzek Cisco Webex.

Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci

Podpora k dispozici pro Apple iOS 15 a nová zařízení iPhone

Schůzky Webex jsou podporovány na nových apple iPhonech. Uživatelé budou mít bezproblémové prostředí pro schůzky, když upgradují svá zařízení na nejnovější.

Webex Meetings bude podporován na Apple iOS 15.

Prostředí po schůzce

Sestava hostitele pro webcasty

Hostitel nyní může zobrazit stejnou sestavu účastníků ve webovém vysílání Událostí Webex (nové) jako ve webináři. Po skončení webového vysílání webex vygeneruje sestavu a hostitel ji může najít na kartě Dokončené schůzky.


Tato funkce je k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Webex schůzky pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Události - Vylepšení panelistů a konvencí

V systémech Android a iOS mohou účastníci chatovat s jednotlivými panelisty, všemi panelisty a všemi událostmi Webex (nové). Panelisté mohou chatovat se všemi panelisty a všemi na akci.

Podpora videa v rozlišení 1080P ve schůzce

Aplikace pro iOS a Android podporují příjem videa v rozlišení 1080p na schůzce.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora k dispozici pro nové modely iPhone

Schůzky Webex jsou podporovány na nových apple iPhonech. Uživatelé budou mít bezproblémové prostředí pro schůzky, když upgradují svá zařízení na nejnovější.

Podpora k dispozici pro Apple iOS 15

Webex Meetings bude podporován na Apple iOS 15.

Zkušenosti s administraci

Konec podpory pro sdílení souborů Office 2010

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Microsoft Office 2010 13. října 2020. Počínaje verzí 41.10 již nemůžeme poskytovat podporu pro sdílení souborů ve Webexu pro tuto verzi Office. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi Office nebo použít sdílení obrazovky nebo sdílení aplikací.

Sdílené komponenty | září 2021 (41.9)

Oznámení

Aktualizace 41.9 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v oznámeních pro pomalý kanál schůzek Cisco Webex.

Webex schůzky pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšení rozložení videa pro tablet a iPad

Tablety iPad Pro a vyšší konec Androidu si nyní mohou během schůzek užívat vylepšené rozložení videa. V současné době jevištní zobrazení podporuje pouze čtyři až pět videí. Díky této aktualizaci mohou uživatelé zobrazit osm až devět videí v závislosti na rozvržení fáze:

 • Devět videí ve zhlédnutí fáze, když je obsah sdílen.

 • Osm videí ve fázi zobrazení, když obsah není sdílen.

Podpora pro Slido

Aplikace pro iOS a Android teď podporují Slido:

 • Když hostitel události nebo spoluhostitel spustí anketu nebo Q&A přes Slido, zobrazí se pro mobilní účastníky.

 • Mobilní účastníci mohou na anketu reagovat.

 • Odpovědi mobilních účastníků jsou uloženy v back-endu společnosti Slido.

 • Přepněte v ovládacím centru Webex a zapněte nebo vypněte funkci.

Omezení

Mobilní uživatelé nemohou spustit anketu nebo Q&A prostřednictvím Slido.

Pohlcující sdílení jako účastník

Uživatelé aplikací pro iOS a Android mohou zobrazit pohlcující sdílení jako účastník. V současné době si uživatelé mobilních aplikací nemohou při prezentaci vybrat pohlcující sdílení.

Podpora zvedněte ruku v relacích přerušení schůzek

Stejně jako desktopová aplikace, iOS a aplikace pro Android teď podporují zvedací ruku a dolní ruku v breakoutových relacích.

 • Hostitelé a spoluhostitelé mohou snížit ruce všech účastníků ve stejné breakout relaci.

 • Všichni účastníci mohou zvednout a snížit své vlastní ruce v breakout session.

Zabránit spoluhostitelům v náhodném ukončení schůzek

Stejně jako aplikace pro stolní počítače implementovaly aplikace pro iOS a Android vylepšení uživatelského prostředí, aby zabránily chybám ukončení schůzky.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora pro iOS 15

V rámci naší připravenosti na nadcházející aktualizaci iOS 15 je webex meetings nyní podporován v iOS 15 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří by chtěli začít s testováním brzy.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora pro Android 12

V rámci naší připravenosti na nadcházející aktualizaci Android 12 je webex Meetings nyní podporován v systému Android 12 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří by chtěli začít s testováním brzy.

Integrace schůzek Webex

Integrace Microsoft Teams: Zahájení a plánování schůzek z rozšíření zpráv

Pomocí rozšíření zpráv Webex mohou teď uživatelé Microsoft Teams zahájit okamžitou schůzku a naplánovat schůzku.


Tato funkce v současné době podporuje naplánované schůzky Webex. Schůzky osobních místností budou v budoucí aktualizaci podporovány.

Rozhraní API pro schůzky Webex

Schůzky RESTful API pro podporu automatického uzamčení při vytváření, aktualizaci a odstraňování schůzky

Webex Meetings má nyní nastavení, které vývojářům umožňuje určit, zda chtějí schůzku po spuštění automaticky uzamknout. Mohou také určit počet minut po zahájení schůzky, aby se schůzka automaticky zamkla.

Sdílené komponenty | srpen 2021 (41.8)

Oznámení

Aktualizace 41.8 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v oznámeních pro pomalý kanál schůzek Cisco Webex.

Prostředí před schůzkou

Webex podporuje telefonní čísla E.164

Webex nyní podporuje formát mezinárodního telefonního čísla E.164. Další informace najdete v části Prostředí pro správu pro tuto aktualizaci.

Zkušenosti s administraci

Tisk přátelského formátu pro zobrazení sestavy využití

Vrátili jsme funkci print friendly formátu pro sestavu využití. Správci mohou zkontrolovat všechny položky na stejné stránce a pak se mohou rozhodnout, zda je třeba sestavy vytisknout nebo ne.

Zobrazení skutečného telefonního čísla účastníka v sestavě

Pomocí této aktualizace můžete v sestavě zobrazit skutečná telefonní čísla účastníka. Dříve sestava mohla zahrnovat telefonní číslo, které nebylo použito při schůzce. V důsledku toho nemohli hostitelé a správci tyto účastníky kontaktovat.

Webex podporuje telefonní čísla E.164

Webex podporuje formát čísel E.164 a doporučujeme použít tento formát pro správu uživatelů a importy a exporty CSV. Na stránku Dávkový import/export uživatelů jsme přidali možnost Podpora telefonních čísel formátu E.164 v sestavách (ve výchozím nastavení povolená).

Integrace schůzek Webex

Podpora rozhraní API pro schůzky pro události Webex (nové)

Jako vývojář můžete nyní plánovat události pomocí rozhraní Webex Meetings API. Rozhraní API podporuje standardní operace CRUD v souladu s aktuálním koncovým bodem rozhraní API pro schůzky. Vydáváme další funkce rozhraní API pro podporu událostí Webex (nové), takže zůstaňte naladěni zde, abyste se v nadcházejících měsících dozvěděli více.


Tato funkce není podporována pro Webex pro státní správu.

Integrace Zendesku

Agenti Zendesku mohou vytvořit prostor Webex spojený s lístkem incidentu a komunikovat nebo chatovat s různými spolupracovníky lístku pomocí prostoru.

Integrace servisního oddělení Jira

Agenti Jira Service Desk mohou vytvořit prostor Webex spojený s výdejním lístkem a komunikovat nebo chatovat s různými spolupracovníky lístku pomocí prostoru.

Vyhledání názvu pro přidání spolupracovníků do schůzky Webex nebo webexového prostoru z pole

Usnadňujeme pozvání vašich spolupracovníků pomocí aplikace Sdílet ve Webexu pro Box. Díky tomuto vylepšení můžete snadno přidat spolupracovníky ke schůzce nebo prostoru Webex zadáním jejich názvů. Když začnete psát, zobrazí se odpovídající názvy a můžete si vybrat ze seznamu.

Budete moci určit, kteří spolupracovníci jsou již spolupracovníky v souboru Box. Budete také dostávat upozornění na lidi, kteří jsou pozvaní, ale nemají přístup k souborům. V rámci nastavení schůzky nebo prostoru Webexu můžete bez problémů zřídit jejich přístup.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Režim Vedle sebe podporující dvě kamery

Uživatelé mohou sdílet živý obsah prostřednictvím zadní kamery svého zařízení a zároveň zůstat účastníkem videa prostřednictvím přední kamery svého zařízení. Když uživatelé používají režim Side-by-Side pro duální fotoaparát, jejich přední a zadní video z kamery je kombinováno s jedním videem vedle sebe. Ostatní účastníci schůzky uvidí video účastníka, které současně umístilo přední video uživatele a zadní video vedle sebe.

Optimalizace klávesových zkratek

Uživatelé tabletů iPad nyní mohou pomocí klávesnice Bluetooth ovládat následující základní funkce schůzek:

 • Mezera– ztlumení nebo ztlumení

 • Shift + V– Spuštění nebo zastavení videa

 • Příkaz + D– Sdílení obsahu

 • Příkaz + P– Ukončení sdílení

Stisknutím klávesy Command během schůzky zobrazíte seznam klávesových zkratek.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšená správa záznamů

Na základě nastavení správce webu mohou nyní uživatelé Androidu přejmenovat a odstranit nahrávky.

Změna velikosti videa a sdílení obsahu ve fázi

Uživatelé tabletů Android v rozlišení 41.5 by mohli přetáhnout video porty na pódium. Nyní mohou změnit velikost fáze videa a sdílení obsahu přetažením děliče vodorovně.

Sdílené | komponenty červenec 2021 (41.7)

Oznámení

Aktualizace 41.7 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v oznámeních pro Cisco Webex Meetings Suite.

Zkušenosti s administraci

Uživatelé jsou nuceni odhlásit se, když je zjištěna jejich změna hesla

Pomocí svých přihlašovacích údajů si můžete uvědomit bezpečnostní riziko a poté změnit heslo, abyste mohli bezpečně používat aplikace Webex. Pokud používáte spravovaný web Control Hub se SSO a využíváte adresářový konektor (jiný produkt Webex, který zřídí uživatele Webexu), může back-endová služba tuto změnu hesla zjistit. Žádá vás, abyste znovu ověřili své účty, abyste zajistili bezpečnost.

Jako správce budete muset přejít na nastavení organizace Control Hub a zapnout možnost Vynutit ověřování, když uživatelé změní hesla.

Integrace schůzek Webex

Slack a Webex Vlastní stav

Vezměte hádání práce ze svého stavu Slack. Pokud máte vlastní stav jako "na PTO", ale pak se připojíte ke schůzce Webex, váš stav se změní na "Ve schůzce Webex" po dobu trvání schůzky. Stav se změní zpět na to, co jste původně nastavili, jakmile schůzka skončí.

Vložení odkazu na pole do pozvánky ke schůzce

Rychlý přístup k souborům boxu z pozvánek na schůzku. Když zahájíte nebo naplánujete schůzku z pole, sdílený odkaz souboru Box je zahrnut do pozvánky na schůzku. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na souborech s boxem.

Webex schůzky pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšené šifrování mezi koncovými body

Podobně jako stolní počítače bude mobilní telefon také podporovat zero trust security pro schůzky Webex a webexová pokojová zařízení.


Tato funkce bude k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Synchronizace fáze z mobilu

Podobně jako stolní počítače mohou hostitelé a spoluhostitelé v mobilní aplikaci přizpůsobit fázi přetažením videa účastníka do oblasti jeviště a synchronizací fáze, aby ji mohli vidět všichni účastníci schůzky.

Události pro podporu až 10 000 uživatelů

Podobně jako stolní počítač podporuje mobilní aplikace události Webex (nové) s až 10 000 účastníky, v závislosti na kapacitě události.

Sdílené komponenty | červen 2021 (41.6)

Oznámení

Aktualizace 41.6 má důležitá oznámení, která si můžete prohlédnout v oznámeních sady Cisco Webex Meetings Suite.

Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci

 • Reakce proudí přes zařízení a aplikace Webex Rooms

  Nyní můžete mít výraznější a zábavnější zážitek ze schůzky s více reakcemi, ze kterých si můžete na schůzce vybrat. Nyní budete moci odesílat a přijímat reakce napříč cloudově registrovanými zařízeními Webex Rooms a aplikacemi Webex.


  Uživatelé na videozařišování SIP a H.323 založených na standardech nebudou moci v této aktualizaci vidět reakce, ale nebojte se. To přineseme brzy!

  Tato funkce není k dispozici pro Webex pro státní správu.

 • Podívejte se na další lidi během sdílení aktivního obsahu na zařízeních Webex založených na SIP

  Díky jedinečné integraci mezi schůzkami Webex a zařízeními Webex se vaše video a obsah na schůzkách zlepšily díky zařízením řady Webex Desk, Room, DX, SX a MX.

  Před touto aktualizací, když byl obsah sdílen na schůzce, uvidíte jeden datový proud videa s lidmi v horní části obrazovky, kteří měli kolem sebe mezery, takže je těžké zjistit, kdo další je na schůzce.

  Nyní uvidíte video proužek až šesti účastníků videa zobrazený v horní části obrazovky pro pohlcující video zážitek. Toto prostředí je také konzistentní s našimi zařízeními při registraci do cloudu.
 • Aktualizované prostředí rozložení zásobníku pro místní registrovaná videozařichna

  Aktualizujeme prostředí rozložení Zásobníku pro místní registrovaná videozařichování, abychom lépe zarovnali se zbytkem portfolia. Zobrazení zásobníku je zobrazení, kde je aktivní reproduktor zobrazen ve velkém podokně s ostatními lidmi zobrazenými samostatně v menší velikosti.

  V aplikaci Webex a zařízeních Webex registrovaných v cloudu má toto zobrazení neaktivní reproduktory zobrazené nad aktivním reproduktorem. Na zařízeních registrovaných místně by to však mělo neaktivní reproduktory zobrazené pod aktivním reproduktorem.

  Měníme prostředí pro místní registrovaná videozaměstna, abychom lépe odpovídali zbytku prostředí aplikace a zařízení přesunutím neaktivního reproduktoru nad aktivní reproduktor. Současně je nyní odstraněno prázdné místo mezi neaktivními reproduktory.

Prostředí před schůzkou

Vylepšení šablony schůzky

Provedli jsme několik změn pro šablony schůzek v plánovači schůzek Webex.

Při úpravách naplánované schůzky se již v rozevíracím seznamu nezohldní výchozí šablona schůzky vybraná. Tím se zabrání možným nejasnostem, pokud jste nepoužili výchozí šablonu.

Když plánujete schůzku osobní konference, zobrazí se nyní rozevírací seznam šablon schůzek. To usnadňuje výběr šablony schůzky.

Při plánování schůzky se při výběru šablony schůzky, kterou jste přizpůsobili vy nebo správce webu, nyní použije nastavení této šablony místo toho, co jste nastavili v předvolbách. Pokud však uživatelé webu nemají k dispozici přizpůsobenou funkci šablony schůzky, použije se vaše možnost v předvolbách.

Vylepšení zařízení

Rozlišení videa 1080p pro všechna videozachytády

Videozařízení, která se připojují ke schůzkám Webex, budou mít nyní rozlišení videa až 1080p s šířkou pásma až 6 Mb/s pro nejlepší možnou kvalitu videa.

Zařízení Webex Rooms registrovaná v cloudu si již užívala video 1080p. S touto verzí rozšiřujeme tuto funkci na všechna zařízení SIP a H.323 založená na standardech, která podporují video 1080p rychlostí 30 snímků za sekundu. Tato zařízení SIP a H.323 byla schopna získat pouze video 720p před touto aktualizací.


Tato funkce bude k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Reakce proudí přes zařízení a aplikace Webex Rooms

Nyní můžete mít výraznější a zábavnější zážitek ze schůzky s více reakcemi, ze kterých si můžete na schůzce vybrat.


Tato funkce není k dispozici pro Webex pro státní správu.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Podívejte se na další lidi během sdílení aktivního obsahu na zařízeních Webex založených na SIP

Díky jedinečné integraci mezi schůzkami Webex a zařízeními Webex se vaše video a obsah na schůzkách zlepšily díky zařízením řady Webex Desk, Room, DX, SX a MX.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Aktualizované prostředí rozložení zásobníku pro místní registrovaná videozařichna

Aktualizujeme prostředí rozložení Zásobníku pro místní registrovaná videozařichování, abychom lépe zarovnali se zbytkem portfolia.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Zkušenosti s administraci

Aktualizace globálních distribuovaných schůzek (GDM)

V této aktualizaci povolíme globální distribuované schůzky (GDM) pro volání SIP uskutečněná do schůzek Webex. Abychom mohli podporovat GDM pro tato standardní zařízení a klienty, používáme GeoDNS založenou na databázi GeoIP společnosti MaxMind. Abyste zajistili, že připojíme vaše SIP klienty a video zařízení k nejlepšímu mediálnímu uzlu Webex, měli byste ověřit, že všechny vaše externí IP adresy, které naše cloudová služba uvidí, mají k nim přiřazen správný kód země. To zahrnuje všechny rychlostní silnice nebo jiné SBC, které soustředíte odchozí provoz SIP nebo pokud máte nějaká zařízení přímo připojená k internetu. Pokud je kód země pro tyto IP adresy nesprávný, musíte odeslat opravu MaxMind. Další informace najdete v článku nápovědy, kde najdete podrobné informace o tom, jak otestovat adresy a jak odeslat požadované zprávy společnosti MaxMind.

Pokud máte důvody tuto funkci nepovolit, může být na základě požadavku zakázána na základě místních požadavků, zatímco všechny problémy jsou opraveny.

Zakázat zpětné volání do některých zemí

Správci webu v aplikaci Webex Site Administration a Webex Control Hub mají nyní možnost vypnout zpětné volání z telefonních hovorů pro všechny země, které si na stránce Nastavení zvuku zvolí. Pokud existují země, se kterými neobchodujete, nebo pokud chcete zabránit podvodným nebo podezřelým hovorům na schůzky z určitých zemí nebo oblastí, můžete je odškrtnout ze seznamu Povolených zemí zpětného volání Webex. Další informace naleznete v tématu Zakázání zpětného volání do některých zemí


Tato funkce není k dispozici pro weby Webex Meetings Online.

Přehledy lidí spravované v Centru řízení

Profily People Insights již nebudou spravovány na úrovni webu v centrech Webex Site Administration a Webex Control Hub. Místo toho mohou správci IT nakonfigurovat možnosti People Insights na úrovni organizace v Ovládacím centru tak, aby snadno nakonfigurovaly Přehledy lidí pro všechny jejich weby schůzek. Stávající nastavení webu ve správě webu a relativní nastavení v Ovládacím centru jsou zakázána, ale přidali jsme odkaz na Control Hub pro konfiguraci.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Integrace schůzek Webex

Seznam schůzek Webex dostupný v Microsoft Teams pomocí hybridní nebo místní poštovní schránky Microsoft Exchange

Už žádné přeskakování mezi Microsoft Teams a desktopovou aplikací Webex Meetings, jen abyste viděli seznam schůzek. Teď můžete zobrazit všechny seznamy schůzek v Microsoft Teams.

Seznam schůzek už máme v Microsoft Teams pro cloud Microsoft Exchange. To je nové pro zákazníky, kteří mají místní nebo hybridní Microsoft Exchange.

Webex schůzky pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.


Nejnovější mobilní funkce nejsou k dispozici, když je aplikace Webex Meetings přihlášena k webu pomalého kanálu, ale jsou k dispozici, pokud se přihlásíte k nejnovějšímu kanálu.

Vylepšení zážitku z připojení hosta

Tato funkce vylepšuje prostředí připojení pro uživatele typu Host. Podobně jako u stolního počítače mobilní aplikace také zjednoduší tok připojení hosta pro uživatele, když klikne na odkaz a připojí se ke schůzce.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Slido integrováno do schůzek Webex

Webex integroval Slido pro mobilní uživatele, aby reagovali na ankety Slido a Q&A v aplikaci Webex Meetings.


Tato funkce bude k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Synchronizace fáze z mobilu

Podobně jako stolní počítače mohou hostitelé a spoluhostitelé v mobilní aplikaci pro iOS přizpůsobit fázi přetažením videa účastníka v oblasti jeviště a synchronizací fáze, aby ji mohli vidět všichni účastníci schůzky.

Sdílené komponenty | květen 2021 (41.5)

Oznámení

Aktualizace 41.5 má důležitá oznámení, která lze zkontrolovat v oznámeních pro Cisco Webex Meetings Suite.

Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci

Zastavení videa z videozadatelů (zařízení a mobilních zařízení)

Zařízení

Všichni rádi zapojujeme video zážitky na schůzce, ale občas musíte video zastavit od konkrétního účastníka.

Hostitelé schůzek teď můžou zastavit video z videozadateli. Před touto aktualizací mohli hostitelé zastavit video pouze od ostatních uživatelů desktopové aplikace.

Po zastavení videa mohou uživatelé pokračovat ve videu jednou z následujících akcí:

 1. Zařízení Webex Rooms s vyhrazeným dotykovým zařízením: vyberte spustit video z dotykového zařízení.

 2. Zařízení Webex nakonfigurovaná v osobním režimu: zavřete nebo znovu otevřete závěrku ochrany osobních údajů.

 3. Zařízení SIP a H.323: použijte DTMF-66.

Když některá z těchto zařízení opustí schůzku a znovu se připojí, jejich video se spustí, i když ho hostitel dříve zastavil. Pokud se účastník připojil z více než jedné aplikace nebo zařízení, musí účastník odejít ze všech a pak se připojit zpět a spustit video.

Zastavení videa z mobilních zařízení (Android a iOS)

Podobně jako na ploše může hostitel nyní zastavit video pocházející od účastníka.

Zkušenosti s administraci

Konec služby pro stahování klientů Java

V neustálém úsilí o údržbu a upgrade našich služeb a základů kódu ukončujeme službu pro naše klienty Webex Meetings, Webex Training a Webex Support Java. To znamená, že zákazníci již nebudou moci tyto klienty stahovat. Stávající klienty lze stále používat, ale aktualizace již nebudou provedeny. Převážnou většinu funkcí těchto klientů naleznete prostřednictvím webové aplikace Webex.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Migrace existujících zobrazovaných názvů z Centra ovládacích prvku na schůzky Webex

Jedná se o migraci dat, která bude pro zákazníky transparentní.

U některých zákazníků může dojít k zobrazení nekonzistentního zobrazovaného jména na schůzce, které se liší od zobrazovaného názvu v Ovládacím centru. Po migraci se všem uživatelům zobrazí konzistentní zobrazované názvy ve všech službách.

Rozložení záznamu zaměřená na video, která mají být ve výchozím nastavení povolena.

Správci již nemusí pro weby vaší společnosti explicitně vybírat nahrávky rozvržení zaměřené na video. Do budoucna nebude zaškrtnuto žádné zaškrtávací políčko, které by toto nastavení povolilo na stránce Nastavení správy webu. Místo toho budou ve výchozím nastavení pro všechny vaše weby povolena rozložení nahrávání zaměřená na video. Stále si můžete vybrat rozložení, ve kterých chcete nahrávky generovat, stejně jako dnes.

Integrace schůzek Webex

Integrace Davra pro prozatímní simultánní interpretaci

Interim Simultaneous Interpretation využívající integraci třetí strany s Davrou bude k dispozici, dokud nebude funkce Simultánní interpretace k dispozici přímo v desktopové aplikaci později v tomto roce.

 • Hostitelé mohou plánovat schůzky s více jazykovými kanály.

 • Účastníci si budou moci vybrat jazyk, který chtějí během schůzky slyšet.

 • Více tlumočníků v každý jazyk se může připojit, aby se mohli během schůzky otáčet.

Integrace slacku pro veřejný a soukromý kanál

Správci slacku pro organizace s integrací Webex budou mít nyní možnost nastavit "Schůzky osobní místnosti, které se mají používat pouze v soukromých kanálech "- pokud je tato možnost vybrána (zadáním příkazu robot: /webexconfig enable_personal_room_privacy), pak bude chování následující:

 • Když uživatelé Slacku v soukromém kanálu kliknou na Zahájit okamžitou schůzku, okamžitá schůzka použije k vytvoření schůzky svůj osobní prostor.

 • Když uživatel Slacku ve veřejném kanálu klikne na Zahájit okamžitou schůzku, okamžitá schůzka naplánuje pravidelnou schůzku Webex.

Nástroje pro produktivitu na konci služby pro Mac

Vzhledem k tomu, že Microsoft blokuje podporu pluginů založených na vstřikování pro Mac Outlook od května 2021, bude poslední aktualizace nástrojů produktivity pro Mac v 41.5.

Rozhraní API pro schůzky Webex

Další možnosti rozhraní API restful schůzky

Webex Meetings má nyní boolean, který umožňuje vývojářům určit, zda chtějí vyloučit heslo z pozvánky na schůzku a další logický, aby určili, zda chtějí schůzku uvést ve veřejném kalendáři. Byla také přidána podpora připomenutí e-mailu, která vývojářům umožňuje určit počet minut před začátkem schůzky pro odeslání připomenutí e-mailu hostiteli.

Webex schůzky pro iOS a Android


Nejnovější mobilní funkce nejsou k dispozici, když je aplikace Webex Meetings přihlášena k webu pomalého kanálu, ale jsou k dispozici, pokud se přihlásíte k nejnovějšímu kanálu.

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Zastavení videa z mobilních zařízení

Podobně jako na ploše může hostitel nyní zastavit video pocházející od účastníka.

Síť PSTN pro účastníky, kteří se připojují k událostem Webex (nové)

V událostech Webex (Nový) mohou účastníci používat síť PSTN pro své zvukové připojení.

 1. Jako hostitel můžete naplánovat schůzku, která umožňuje volání do veřejné telefonní služby.

 2. Jako účastníci (hostitel i účastníci) můžete použít možnosti Volat nebo Volat mi, když se připojíte ke schůzce nebo přepnete připojení během schůzky.

Otázky a otázky, chat a dotazování přidané do režimu webového vysílání

V této aktualizaci budou chat, dotazování a Q&A k dispozici koncovým uživatelům během webového vysílání ve všech nových událostech. V mobilní aplikaci bude chat, dotazování a Q&A k dispozici na samostatné webové stránce.

Záznam karty Zobrazit a skrýt chování, aby se zarovnal s Web Appem

Mobilní aplikace se zarovná s webovou stránkou a zobrazí nebo skryje kartu záznamu na základě možností uživatele. Pokud například uživatel nemá cloudové úložiště pro nahrávání, karta záznamu se nezobrazí.

Podpora rozložení zobrazení plochy

Mobilní účastníci (hostitel i účastníci) mohou přidat "reflektor" na konkrétního účastníka. Uživatel může přesunout video účastníka do oblasti fáze (klepnutím nebo přetažením). Pokud je sdílení zapnuté nebo pod aktivním rozložením reproduktoru, přetažení použije jako fázi oblast střední pravé a sdílení uživatele nebo aktivní reproduktor bude v levé střední oblasti.

Sdílené komponenty | duben 2021 (41.4)

Oznámení

Aktualizace WBS41.4 má důležitá oznámení, která lze zkontrolovat v oznámeních pro Cisco Webex Meetings Suite.

Vylepšení médií

Nový kodek AV1 pro sdílení obsahu

Do naší desktopové aplikace Webex Meetings jsme přidali nový formát kódování videa nové generace z Alliance for Open Media. Tento kodek se označuje jako AV1 a je optimalizován tak, aby poskytoval skvělé uživatelské prostředí při použití menší šířky pásma než stávající kodeky.

V této aktualizaci jsme přidali podporu pro tento kodek, když bylo sdílení ručně nastaveno na Optimalizovat pro pohyb a video. Sdílení obsahu s tímto kodekem vyžaduje minimálně čtyřjádrový procesor. Příjem obsahu sdíleného s AV1 vyžaduje minimálně dvoujádrový procesor. V této počáteční aktualizaci musí všichni účastníci hovoru splňovat minimální požadavky na použití tohoto kodeku.

Po úspěšném vyjednávání AV1 se všichni účastníci zobrazí logo AV1 po dobu 5 sekund na začátku sdílení obsahu. Logo se zobrazí v levém horním rohu, jak je znázorněno níže.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Integrace schůzek Webex

Možnost nastavení výchozího webu Webex pro organizaci

Správci Microsoft Teams teď můžou nastavit výchozí web Webex pro celou organizaci. To znamená, že všechny kanály Microsoft Teams v rámci organizace budou tento výchozí web Webex používat pro integraci.

Správce má tři nové příkazy:

 • Organizace webů – umožňuje jim zjistit, který web Webex je aktuálně nastaven jako výchozí pro jejich organizaci.

 • Organizace webů [Adresa URL webu Webex] – umožňuje jim nastavit web Webex jako výchozí.

 • Obnovení organizace webů – umožňuje jim odebrat výchozí dříve nastavený web Webex.

Webex schůzky pro iOS a Android


Nejnovější mobilní funkce nejsou k dispozici, když je aplikace Webex Meetings přihlášena k webu pomalého kanálu, ale jsou k dispozici, pokud se přihlásíte k nejnovějšímu kanálu.

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Integrace SDK pro Facebook Portál pomocí chytré kamery

Účastníci na zařízeních Facebook Portal teď využijí vylepšení sady Facebook Camera SDK pro lepší prostředí s vlastním videem. Výchozí stav kamery bude "Režim plochy", který umožňuje optimalizovat zobrazení kamery pro účast na schůzce.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora hostitele iPhone Breakout Room

Podobně jako stolní počítače a Android budou nyní uživatelé iOS moci hostovat a přiřazovat breakoutové relace přímo ze svých mobilních aplikací na svých zařízeních iPhone.

Podpora operačního systému pro iOS 14,4 a 14,5

Webex Meetings na mobilu nyní oficiálně podporuje verze operačního systému iOS 14.4 a 14.5.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšení možnosti aktivního zobrazení reproduktorů

Mobilní uživatelé nyní uvidí jasný indikátor ikony, jak se dostat k aktivnímu zobrazení zaměřenému na reproduktory, aby bylo lepší zjistitelnosti.

Podpora účastníků přizpůsobených rozložení

Podobně jako na stolním počítači mohou nyní mobilní účastníci pro vlastní schůzku vybrat preferované výchozí rozložení (zobrazení mřížky vs. fokus nebo aktivní zobrazení mluvčího). Po jeho výběru budou moci kdykoli během schůzky znovu přepínat mezi různými pohledy.

Sdílené komponenty | březen 2021 (41.3)

Oznámení

Aktualizace WBS41.3 má důležitá oznámení, která lze zkontrolovat v oznámeních pro Cisco Webex Meetings Suite.

Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci

 • Lobby před schůzkou pro naplánované schůzky

  Naplánované schůzky Webexu mají nyní lobby před schůzkou, stejně jako schůzky v osobním pokoji. Když se účastníci pokusí připojit ke schůzce, mohou počkat v hale, pokud schůzka ještě nezačala. Jakmile hostitel nebo spoluhostitel zahájí schůzku, vstoupí do schůzky na základě nastavení zabezpečení schůzky.

  To vylepšuje prostředí připojení pro účastníky, protože se nemusí znovu pokoušet připojit ke schůzce vícekrát, dokud ji hostitel nebo spoluhostitel neschovávají. Mohou se jednoduše připojit ke schůzce a počkat ve vstupní hale, dokud schůzka nezačne.

  Při čekání ve vstupní hale může účastník upozornit hostitele, že čeká. Účastníci budou z lobby odebráni na základě hodnoty časového limitu lobby nastavené správcem webu.

  Lobby před schůzkou bude podporována pro účastníky, kteří se připojují z aplikace Webex a videozařízení. V další aktualizaci bude přidána podpora pouze pro účastníky pouze pro telefon.


  Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Prostředí před schůzkou

Lobby před schůzkou pro naplánované schůzky

Naplánované schůzky Webexu mají nyní lobby před schůzkou, stejně jako schůzky v osobním pokoji. Když se účastníci pokusí připojit ke schůzce, mohou počkat ve vstupní hale, pokud schůzka ještě nezačala. Jakmile hostitel nebo spoluhostitel zahájí schůzku, vstoupí do schůzky na základě nastavení zabezpečení schůzky.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Další informace najdete v tématu Zvýrazněné funkce pro tuto aktualizaci.

Zkušenosti s administraci

Možnost správce povolit hostitelům upravovat nahrávky

V části 40.8 byla provedena aktualizace zabezpečení, která zakáže hostitelům upravovat nebo odstraňovat nahrávky, pokud je na portálu správce povolena možnost automatického nahrávání. S touto aktualizací má správce možnost povolit oprávnění k úpravám pro hostitele, i když je povoleno automatické nahrávání.


Tato funkce bude k dispozici v zpožděném cyklu vydání. Zkontrolujte, status.webex.com/maintenance a zjistěte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Nový vzhled pro Webex Control Hub Analytics

25. února 2021 bude karta Analytics schůzek nahrazena novými přepracovanými stránkami, aby byla uživatelsky přívětivější. Tyto stránky poskytují rychlejší dobu načítání, vyšší rozlišení dat a data v reálném čase s 10minutovým zpožděním. Přidáváme také novou kartu účastníka, která zvýrazní aktivity hostitele a účastníků. Kromě toho zavádíme v Analytics novou kartu Klasické přehledy, která podporuje všechny sestavy Cisco Webex Meetings Suite od správy webu.

Nové vizualizace budou pro Webex Control Hub Analytics zavedeny do dubna 2021. To poskytne rychlejší načítání stránek analýzy schůzek Webex, Zpráv, Volání a Video Mesh. Podrobné tabulky budou přesunuty v části Sestavy jako stahování CSV pro zákazníky Pro Pack.

Webex schůzky pro iOS a Android


Nejnovější mobilní funkce nejsou k dispozici, když je aplikace Webex Meetings přihlášena k webu pomalého kanálu, ale jsou k dispozici, pokud se přihlásíte k nejnovějšímu kanálu.

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Q&A Přidáno ke schůzkám

Podobně jako události Webex se nyní mobilní hostitelé a účastníci schůzek Webex budou moci plně účastnit relací Q&A.

Android

iOS

Lobby před schůzkou na schůzkách Webex

Podobně jako desktopoví uživatelé budou nyní převezeni do lobby před schůzkou, pokud se hostitel ještě nepřipojil k naplánované schůzce Webex.

Android

iOS

Zjistitelnost aktivního zobrazení reproduktorů

Mobilní uživatelé nyní uvidí jasný indikátor ikony, jak se dostat k aktivnímu zobrazení zaměřenému na reproduktory, aby bylo lepší zjistitelnosti.

Android

iOS

Eskalovat volání SIP na schůzky Webex

Uživatelé mobilní aplikace Webex zažijí intuitivní přechod na schůzku Webex v mobilní aplikaci Webex Meetings, pokud se volající uživatel rozhodne přesunout svůj SIP hovor na schůzku Webex.

Podpora účastníků přizpůsobených rozložení

Podobně jako na ploše budou nyní mobilní účastníci moci vybrat preferované výchozí rozložení (zobrazení mřížky vs. fokus nebo aktivní zobrazení reproduktorů) pro vlastní schůzku. Po jeho výběru budou moci kdykoli během schůzky znovu přepínat mezi různými pohledy.

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Operační systém iOS 10 již není podporován

V případě, že jste zmeškali operační systém iOS 10, již nebude podporováno oznámení, které bylo knokautováno v aktualizaci 41.2, webex meetings již nebude podporovat operační systém iOS 10. Uživatelé operačního systému 10 již nebudou moci instalovat ani aktualizovat své verze aplikace Webex Meetings. Nebudou vypnuty žádné funkce. Už však nebudeme vydávat opravy oprav ani aktualizace specifické pro tuto verzi operačního systému.

Podpora profilových obrázků pro weby spravované centrem Řízení

Uživatelé iOS nyní mohou nahrát svůj profilový obrázek přímo ze svých mobilních aplikací, když jsou přihlášeni ke svým webům Webex spravovaným WebexEm spravovaným Webex.

Zobrazení pouze účastníků videa v zobrazení mřížky pro iOS

Podobně jako na ploše budou mít nyní účastníci iOS možnost vidět pouze účastníky odesílající video v zobrazení Mřížka. Účastníci, kteří nejsou videem, se stále zobrazí v seznamu účastníků.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšení hlášení problémů

Uživatelé Androidu nyní budou moci vybrat kategorii z rozbalovacího přehledu při hlášení problému z aplikace, aby bylo možné efektivněji zpracovat jejich zpětnou vazbu.

Sdílené komponenty | únor 2021 (41.2)

Oznámení

Aktualizace WBS41.2 má důležitá oznámení, která lze zkontrolovat v oznámeních pro Cisco Webex Meetings Suite.

Prostředí před schůzkou

Informace o časovém pásmu přidané na stránku prvního připojení

Uživatelé, kteří se poprvé připojí ke schůzce Webex, nyní uvidí informace o časovém pásmu, když se připojí ke schůzce okamžitě na stránce, aby se nezmátli ohledně času připojení ke schůzce.

Souhrn registrace schůzky Webex v seznamu schůzek

Při najetí myší na schůzky s povolenou registrací se nyní uživatelům seznamu schůzek v moderním zobrazení zobrazí souhrn registrace (číslo přijato, číslo odmítnuto).

Import souborů CSV při plánování breakoutových relací

Uživatelé moderního zobrazení budou nyní moci importovat soubory CSV při předběžném přiřazení jejich breakout sessions, pro snadnější plánování relací přerušení.

Zkušenosti s administraci

Podpora virtuálních kamer na Macu

Správci teď můžou svým uživatelům povolit používání virtuálních kamer (kromě fyzických kamer) v desktopové aplikaci Pro Mac.

Webex schůzky pro iOS a Android


Nejnovější mobilní funkce nejsou k dispozici, když je aplikace Webex Meetings přihlášena k webu pomalého kanálu, ale jsou k dispozici, pokud se přihlásíte k nejnovějšímu kanálu.

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Vylepšení otočení dálkového ovládání

Pro mobilní uživatele byly funkce otáčení a dálkového ovládání přesunuty z panelu aplikace na obrazovku sdíleného obsahu.

Android

iOS

Oficiální podpora Blackberry MDM

Oficiální podpora mobilní aplikace (iOS i Android) pro Blackberry MDM SDK. Pro přístup k těmto funkcím se zákazníci musí zaregistrovat do naší komunity MDM, aby mohli získat přímý přístup k naší aplikaci Webex Meetings pro Blackberry.

Podpora registrace schůzek Webex

Mobilní pozvaní uživatelé se nyní budou moci zaregistrovat ke svým relacím schůzek přímo ze svého mobilního zařízení, místo aby museli pro tuto akci přejít na stolní počítač nebo notebook.

Moderovaný režim ztlumení

Podobně jako desktopová aplikace Webex Meetings budou nyní mobilní hostitelé moci také ztlumit a odvysít účastníky, aniž by tyto účastníky vyzvedli, pokud má správce tuto funkci nastavenou a schůzka je naplánována se zapnutou touto funkcí.

Android

iOS

Schůzky Webex pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Zobrazení videa na videozadatelnách

Zobrazte účastníky videa pouze na videozařizcích, kdykoli jsou videozařišování spárována se schůzkou z mobilu. V současné době duplikujeme schůzku na obou zařízeních, což plýtvá šířkou pásma i CPU.

Operační systém iOS 10 již nebude podporován

Počínaje aktualizací 41.2 už webexové schůzky nebudou podporovat operační systém iOS 10. Nebudou vypnuty žádné funkce. Už však nebudeme vydávat opravy oprav ani aktualizace specifické pro tuto verzi operačního systému.

Webex schůzky pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora MDM pro konfiguraci výchozích zvukových předvoleb

Správci MDM Mobile teď můžou využít appconfig k nastavení výchozí předvolby zvuku (Použijte internet pro zvuk nebo Zavolejte mi nebo Zavolejte) pro svá mobilní zařízení spravovaná MDM.