Můžete zavolat někomu z Oblíbených položek, Historie nebo z Adresáře. Nebo můžete zadat číslo do pole Hledat nebo vytočit.


Vyhledávání v adresáři zobrazí maximálně 100 záznamů.

Ze zařízení Desk můžete volat vždy pouze jedné osobě nebo do jedné zasedací místnosti.

Uskutečnění hovoru z vašeho adresáře

1

Výběrem možnosti Hovor na domovské obrazovce otevřete nabídku Hovor.


2

Klepně na možnost Oblíbené položky, HistorieAdresář.


3

Vyberte kontakt a klepněte na zelené tlačítko Volat.

Uskutečnění hovoru pomocí čísla nebo adresy pro video

1

Výběrem možnosti Hovor na domovské obrazovce otevřete nabídku Hovor a následně klepněte na pole Hledat.

2

Otevře se softwarová klávesnice a  můžete zadat jméno, číslo nebo adresu videa kontaktu. Můžete také zadat adresu videa a připojit se k naplánované schůzce nebo ji zahájit. Uskutečněte hovor stisknutím zeleného tlačítka Volat.