Chování praktických cvičení na webinářích

Webináře jsou v současné době k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.

Můžete použít praktickou relaci ve webinářích, abyste umožnili produkčnímu týmu (hostiteli, spoluhostitelé a panelisté) procvičit webinář. Praktická cvičení mají následující chování funkcí.

 • Pouze hostitel může zahájit a ukončit trénink. Členové produkčního týmu ve webináři nebo vstupující do webináře se automaticky připojí k praktickému sezení.

 • Hostitel může naplánovat webinář tak, aby automaticky otevřel praktickou relaci při zahájení webináře.

 • Členové produkčního týmu se nemohou znovu připojit k hlavnímu webináři, dokud je otevřená praktická sesssion.

 • Účastníci webináře nemohou vidět ani slyšet žádné aktivity, ke kterým dochází v praktické relaci, ale mohou chatovat se všemi, stejně jako klást otázky hostiteli a panelistům, v závislosti na tom, jak hostitel nastavil jejichoprávnění.

 • Účastníci zůstávají ve webináři, zatímco je otevřená praxe.

 • Pokud člen produkčního týmu sdílí obsah hlavního webináře při připojování k praktické relaci, sdílený obsah se migruje do praktické relace.

 • Pokud trénink skončí, zatímco člen produkčního týmu sdílí obsah, účastníci si nyní mohou tento sdílený obsah prohlédnout v hlavním webináři.

 • Produkční tým může účastníkům odesílat chatové zprávy výběrem možnosti Všichni účastníci nebo Všichni v komu: rozevírací seznam.

 • Produkční tým může přijímat a odpovídat na otázky panelu otázek a odpovědí a chatové zprávy odeslané účastníky.

 • Produkční tým může připravit ankety a otestovat dotazníky pro otevírání a zavírání anket.

 • Účastníci nemohou zobrazit žádné ankety otevřené v praktickém zasedání.

Pořádání praktických cvičení na webinářích

Webinář musí být zahájen a pouze vy jako hostitel můžete zahájit a zastavit trénink.

1

V okně webináře vyberte Další možnosti > Zahájit praktickou relaci.

V okně webináře se zobrazí banner označující, že jste na praktickém tréninku. Členové produkčního týmu se automaticky připojí k tréninku. Účastníci uvidí v okně webináře zprávu, že produkční tým je právě v tréninku.

2

Proveďte cvičení. Otevřete a sdílejte prezentace nebo připravte dotazník ankety, který může produkční tým použít během skutečného webináře.

Před ukončením praktického cvičení zavřete všechny sdílené dokumenty, prezentace, tabule, webový obsah a ankety, které nechcete sdílet s účastníky. Pokud sdílené položky před ukončením praktického tréninku nezavřete, mohou si je účastníci zobrazit i po skončení tréninku.

3

V okně webináře vyberte Další možnosti > Zastavte praktickou relaci.


 

V desktopové aplikaci Webex Meetings vyberte Možnost Ukončit v banneru Jste v praktické relaci.