התנהגויות של מפגשי תרגול בוובינרים

סמינרים מקוונים של Webex זמינים כעת באתרים מגרסה 41.4 ואילך.

באפשרותך להשתמש במפגש תרגול בסמינרים מקוונים כדי לאפשר לצוות ההפקה (מארח, מארחים שותפים וחברי פאנל) לתרגל סמינרמקוון.למפגשי תרגול יש את התנהגויות התכונה הבאות.

 • רק המארח יכול להתחיל ולסיים תרגול.חברי צוות ההפקה בוובינר או בכניסה לסמינר המקוון מצטרפים באופן אוטומטי לתרגול.

 • המארח יכול לתזמן סמינר מקוון כדי לפתוח באופן אוטומטי מפגש תרגול כאשר הסמינר המקוון מתחיל.

 • חברי צוות ההפקה אינם יכולים להצטרף מחדש לוובינר הראשי בזמן שתרגול פתוח.

 • המארח יכול להעלות תמונה, טקסט ומוסיקה לפני שהסמינר המקוון מתחיל.המשתתפים יכולים להציג את התמונה או הטקסט, ולהאזין למוזיקה, כאשר התרגול מתחיל.


   

  תכונות אלה אינן זמינות בסמינרים באינטרנט בתצוגת שידור אינטרנט.

 • המשתתפים בוובינר לא יכולים לראות או לשמוע מה קורה בפגישת התרגול, אבל הם יכולים לשוחח עם כולם וגם לשאול שאלות את המארח ואת חברי הפאנל, בהתאם לאופן שבו המארח הגדיר את ההרשאותשלהם.

 • המשתתפים נשארים בסמינר המקוון בזמן שפגישת תרגול פתוחה.

 • אם חבר צוות הפקה משתף תוכן בסמינר המקוון הראשי בעת הצטרפותו לפגישת תרגול, התוכן המשותף עובר למפגש התרגול.

 • אם מפגש תרגול מסתיים בזמן שחבר צוות הפקה משתף תוכן, המשתתפים יכולים כעת להציג את התוכן המשותף בסמינר המקווןהראשי .

 • צוות ההפקה יכול לשלוח הודעות צ'אט למשתתפים על-ידי בחירה באפשרות כל המשתתפים או כולם ב'אל ':רשימה נפתחת

 • צוות ההפקה יכול לקבל שאלות ותשובות לשאלות פאנל שאלות ותשובות ולהודעות צ'אט שנשלחו על ידי המשתתפים.

 • צוות ההפקה יכול להכין סקרים, ולבדוק שאלוני פתיחה וסגירה של סקרים.

 • המשתתפים אינם יכולים להציג סקרים שנפתחו בפגישת התרגול.

ארח מפגשי תרגול בוובינרים

יש להתחיל את הוובינר , ורק אתה כמארח יכול להתחיל ולהפסיק תרגול.
1

בחלון הסמינר באינטרנט, בחר אפשרויות נוספות > התחל תרגול.

בחלון הסמינר באינטרנט מופיעה כרזה המציינת שאתה בפגישתהתרגול.חברי צוות ההפקה מצטרפים באופן אוטומטי לתרגול.המשתתפים רואים הודעה בחלון הסמינר באינטרנט שצוות ההפקה נמצא כעת בפגישת תרגול.הם יכולים גם לראות תמונה, אם העלית תמונה כאשר תזמנת את הסמינר המקוון .

2

ערכו את התרגול.פתח ושתף מצגות, או הכן שאלון תשאול שצוות ההפקה יכול להשתמש בו במהלך הסמינרהמקוון בפועל .

לפני סיום תרגול, סגור את כל המסמכים, המצגות, לוחות הציור, תוכן האינטרנט והתשאולים המשותפים שאינך מעוניין לשתף עם המשתתפים.אם לא תסגור פריטים משותפים לפני סיום תרגול, המשתתפים יוכלו להציג את הפריטים המשותפים לאחר שתסיים את התרגול.

3

בחלון הסמינר באינטרנט, בחר אפשרויות נוספות > הפסקת תרגול.


 

מתוך יישום שולחן העבודה של פגישות Webex, בחר סיים מתוך הבאנר אתה בפגישת התרגול.