Gedrag van oefensessies inwebinars

Webex Webinarszijn momenteel beschikbaar op sites van versie 41.4 en hoger.

U kunt een oefensessie gebruiken inwebinarsom de host productieteam (host, cohosts en panelleden) toe te staan om eenWebinar. Oefensessies hebben de volgende functiegedragingen.

 • Alleen de host kan een oefensessie starten en beëindigen. De productieteam in deWebinarof het invoeren van deWebinarautomatisch aan de oefensessie.

 • De host kan eenWebinarom een ruimte automatisch te oefensessie deWebinarBegint.

 • De productieteam-leden kunnen niet opnieuw in de hoofd-Webinarterwijl een oefensession is geopend.

 • De host kan een afbeelding, tekst en muziek uploaden vóór deWebinarBegint. De deelnemers kunnen die afbeelding of tekst zien en naar de muziek luisteren wanneer de oefensessie begint.


   

  Deze functies zijn niet beschikbaar inwebinars in webcastweergave.

 • De deelnemers in eenWebinarkan niet zien en horen wat er gebeurt in de oefensessie, maar ze kunnen met iedereen chatten en vragen stellen van de host en panelleden, afhankelijk van hoe de host hun rechten heeft ingesteld.

 • Deelnemers blijven in deWebinarterwijl een oefensessie is geopend.

 • Als een productieteam lid inhoud deelt in de hoofd-Webinarwanneer u aan een oefensessie deel gaat, wordt de gedeelde inhoud gemigreerd naar oefensessie.

 • Als een oefensessie wordt beëindigd terwijl een productieteam lid inhoud deelt, kunnen de deelnemers nu die gedeelde inhoud bekijken in het hoofddeelWebinar.

 • De productieteam kan chatberichten verzenden naar deelnemers door Alle deelnemers of Iedereen in aan te selecteren: vervolgkeuzelijst.

 • De productieteam kan alle vragen van het deelvenster vraag en antwoord en chatberichten die door deelnemers worden verzonden, ontvangen en beantwoorden.

 • De productieteam kunt enquêtes voorbereiden en het openen en sluiten van vragenlijsten testen.

 • De deelnemers kunnen geen enquête bekijken die zijn geopend in de oefensessie.

Oefensessies hosten inwebinars

Het berichtWebinarmoet worden gestart, en alleen u als host kunt een sessie starten en oefensessie.
1

Op het tabbladWebinarselecteert u Meer opties om > oefensessie te starten.

Er verschijnt een banner in hetWebinaraangeven dat u in het venster oefensessie. De productieteam-leden nemen automatisch deel aan de oefensessie. Deelnemers zien een bericht in het tekstberichtWebinarvenster dat de productieteam momenteel in een venster oefensessie. Ook kunnen ze een afbeelding zien, als u er een hebt geüpload toen u deWebinar.

2

De oefensessie. Open en deel presentaties of bereid een enquêtevragenlijst voor die de productieteam tijdens de werkelijkeWebinar.

Voordat u een oefensessie beëindigt, sluit u alle gedeelde documenten, presentaties, whiteboards, webinhoud en enquêtes die u niet met deelnemers wilt delen. Als u gedeelde items niet sluit voordat een vergadering oefensessie, kunnen deelnemers de gedeelde items weergeven zodra u de vergadering oefensessie.

3

Op het tabbladWebinarselecteert u Meer opties > oefensessie stoppen.


 

Vanuit het schermWebex Meetingsbureaubladtoepassing, selecteert u Beëindigen binnen de banner U staat oefensessie banner.