Atferd ved øvingsøkter iwebinarer

Webex Webinarser for øyeblikket tilgjengelig på versjon 41.4 og senere nettsteder.

Du kan bruke en øvelsesøkt iwebinarerå la produksjonsteamet (vert, medverter og paneldeltakere) øve på ennettseminar. Øvingsøkter har følgende funksjonsatferder.

 • Bare verten kan starte og avslutte en treningsøkt. Produksjonsteamets medlemmer inettseminareller gå inn inettseminarautomatisk bli med på treningsøkten.

 • Verten kan planlegge ennettseminarfor å automatisk åpne en treningsøkt nårnettseminarstarter.

 • Medlemmene av produksjonsteamet kan ikke bli med på nyttnettseminarmens en treningsøkt er åpen.

 • Verten kan laste opp et bilde, tekst og musikk førnettseminarstarter. Deltakerne kan se bildet eller teksten og lytte til musikken når treningsøkten starter.


   

  Disse funksjonene er ikke tilgjengelige iwebinarer i webcast-visning.

 • De fremmøtte i ennettseminarkan ikke se eller høre hva som skjer i treningsøkten, men de kan chatte med alle samt stille spørsmål til verten og paneldeltakerne, avhengig av hvordan verten har satt opp privilegiene sine.

 • Deltakere blir inettseminarmens en treningsøkt er åpen.

 • Hvis et medlem av produksjonsteamet deler innhold i hovedsaknettseminarnår du blir med i en treningsøkt, migrerer det delte innholdet inn i treningsøkten.

 • Hvis en treningsøkt avsluttes mens et medlem av produksjonsteamet deler innhold, kan deltakerne nå se det delte innholdet i hovedvinduetnettseminar.

 • Produksjonsteamet kan sende chatmeldinger til deltakere ved å velge Alle deltakere eller Alle i Til: -rullegardinlisten.

 • Produksjonsteamet kan motta og svare på spørsmål og svar-panelspørsmål og chat-meldinger sendt av deltakere.

 • Produksjonsteamet kan forberede avstemninger og teste åpning og lukking av spørreskjemaer for avstemning.

 • Deltakerne kan ikke vise avstemninger som er åpnet i øvingsøkten.

Være vert for øvingsøkter iwebinarer

​nettseminarmå startes, og kun du som vert kan starte og stoppe en treningsøkt.
1

Inettseminarvindu, velg Flere alternativer > Start øvingsøkt.

Et banner vises inettseminarvindu som indikerer Du er i treningsøkten. Medlemmer av produksjonsteamet blir automatisk med i øvingsøkten. Deltakere ser en melding inettseminarvinduet at produksjonsteamet for øyeblikket er i en treningsøkt. De kan også se et bilde, hvis du har lastet opp et da du planlanettseminar.

2

Gjennomfør øvingsøkten. Åpne og del presentasjoner, eller lag et spørreskjema som produksjonsteamet kan bruke under selvenettseminar.

Før du avslutter en øvingsøkt, må du lukke alt av delte dokumenter, presentasjoner, tavler, nettinnhold og avstemninger du ikke vil dele med deltakere. Hvis du ikke lukker delte elementer før du avslutter en øvingsøkt, kan deltakerne se de delte elementene når du avslutter øvingsøkten.

3

Inettseminarvindu, velg Flere alternativer > Stopp øvingsøkt.


 

FraWebex Meetingsskrivebordsapplikasjon, velg Avslutt fra banneret Du er i treningsøkten.