Ponašanja seansi u praksivebinari

Webex Webinarstrenutno su dostupni na verziji 41.4 i kasnijim sajtovima.

Praktičnu sesiju možete da koristite uvebinarida omogući produkcijskom timu (domaćinu, pomoćnim domaćinima i panelistima) da vežbajuwebinar. Sesije vežbanja imaju sledeće karakteristike ponašanja.

 • Samo domaćin može da započne i završi sesiju vežbanja. Članovi produkcijskog tima uwebinarili ulaska uwebinarautomatski se pridružite sesiji vežbanja.

 • Domaćin može zakazati terminwebinarda automatski otvori sesiju vežbanja kadawebinarpočinje.

 • Članovi produkcijskog tima ne mogu da se pridruže glavnomwebinardok je praksa otvorena.

 • Domaćin može da otpremi sliku, tekst i muziku pre nego štowebinarpočinje. Prisutni mogu da pogledaju tu sliku ili tekst, i slušaju muziku, kada vežba počne.


   

  Ove funkcije nisu dostupne uvebinari u prikazu veb prenosa.

 • Prisutni su uwebinarne mogu da vide ili čuju šta se dešava u sesiji prakse, ali mogu da ćaskaju sa svima, kao i da postavljaju pitanja domaćinu i panelistima, u zavisnosti od toga kako je domaćin odredio svoje privilegije.

 • Prisutni borave uwebinardok je trening otvoren.

 • Ako član produkcionog tima deli sadržaj u glavnomwebinarprilikom pridruživanja sesiji vežbe, deljeni sadržaj migrira u sesiju vežbe.

 • Ako se trening završi dok član produkcionog tima deli sadržaj, učesnici sada mogu da vide taj deljeni sadržaj u glavnomwebinar.

 • Produkcijski tim može da šalje poruke za ćaskanje učesnicima tako što će izabrati Svi učesnici ili Svi u To: padajuća lista.

 • Produkcijski tim može primati i odgovarati na pitanja i poruke sa panela sa pitanjima i odgovorima koje šalju učesnici.

 • Produkcijski tim može da pripremi ankete, kao i upitnike za otvaranje i zatvaranje anketa.

 • Prisutni ne mogu da vide nijedno biračko mesto otvoreno na treningu.

Treninzi za domaćine u graduvebinari

/webinarmora da se pokrene, a samo vi kao domaćin možete da započnete i prekinete sesiju treninga.
1

Uwebinarprozoru, izaberite Više opcija > Pokreni sesiju za vežbanje.

Na slici se pojavljuje baner.webinarprozor koji označava da ste u sesiji vežbanja. Članovi produkcionog tima se automatski pridružuju treningu. Prisutni vide poruku uwebinarprozor da je produkcijski tim trenutno na treningu. Oni takođe mogu da vide sliku, ako ste otpremili sliku kada ste zakazaliwebinar.

2

Sprovesti vežbu. Otvorite i delite prezentacije ili pripremite anketni upitnik koji produkcijski tim može da koristi tokom stvarnogwebinar.

Pre nego što završite trening, zatvorite sve deljene dokumente, prezentacije, table, veb sadržaj i ankete koje ne želite da delite sa učesnicima. Ako ne zatvorite deljene stavke pre nego što završite sesiju vežbe, učesnici mogu da vide deljene stavke kada završite sesiju vežbe.

3

Uwebinarprozoru, izaberite Više opcija > Zaustavi sesiju vežbanja.


 

Iz tzv.Webex Meetingsdesktop aplikacija, izaberite Kraj unutar banera Vi ste u praktičnoj sesiji.