Przejdź do ekranu Informacje o aparacie, aby przeczytać informacje o aparacie, w tym wersję oprogramowania układowego, numer seryjny i kable USB.

Administratorzy mogą poprosić o te informacje podczas rozwiązywania problemu.

1

Otworzyć Aplikacja Cisco Webex Desk Camera.

2

Kliknij Kamera biurkowa Cisco Webex z paska menu.

3

Kliknij Informacje o kamerze.