Pristupite kartici " Informacije o kameri" da biste pročitali informacije o fotoaparatu, uključujući verziju firmvera, serijski broj i USB kablove.

Administratori mogu da zatraћe ove informacije kada otklone problem.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu "Informacije o kameri" da biste prikazali informacije.