Få tilgang til fanen for kamera informasjon for å lese informasjon om kameraet, inkludert FAS tvare versjonen, serie nummeret og USB-kablene.

Administratorer kan be om denne informasjonen når de feil søker et problem.

1

Åpne Cisco Desk Camera-programmet.

2

Gå til fanen for kamera informasjon for å vise informasjonen.