Karta informace o kameře umožňuje zobrazit informace o kameře včetně verze firmwaru, sériového čísla a kabelů USB.

Správci mohou vyžádat tyto informace, když vyřeší problém.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Informace zobrazíte na kartě informace o kameře.